Årsmöte 2023

  • 16 mar 2023

Kallelse till årsmöte 2023 i Sollentuna Tennisklubb

 

 

Datum:

20/4

Tid:

Kl 18

Plats:

Amorinasalen (samma byggnad som gamla biblioteket)

OSA: Senast 14/4 antal personer till valle@sollentunatk.com

Motioner till årsmötet kan väckas av enskild medlem, vara skriftliga och skall vara styrelsen tillhanda senast 13/4 genom att skicka mejl till info@sollentunatk.com

Den som röstar behöver vara medlem i Sollentuna Tennisklubb. Kom ihåg att ta med dig legitimation. Rösträtten får inte utövas genom ombud.