Bollskolan 4-6 år

BOLLSKOLA

TERMINSSTART VT24

17 januari

TERMINSSLUT

 19 maj

 

UPPEHÅLL 

26/2-3/3 (Sportlov), 28/3-7/4 (Påsklov), 1/5.

Kostnaden för vårens termin 1950:-.

Varje år tillkommer även medlemsavgift á 250:- per deltagare, eller familjemedlemskap á 750:-

ANMÄLAN TILL VÅRENS TERMIN FÖR NYA BARN GÖRS HÄR

Vår bollskola är en lekfull introduktion till idrottande för barn i åldrarna 4-6 år.

Träningen sker i en trygg miljö, där glädje och gemenskap främjas av våra ledare och syftar till att öva upp barnens koordination och rörlighet. 

I vår kommer vi att vidareutveckla Multi SkillZ i Sollentuna Tennisklubb för deltagarna i bollskolan! Konceptet fokuserar redan i tidig ålder på; rumsorientering, samarbete, snabbhet och rörlighet. Det är roligt, genomtänkt för tennis, högkvalitativt och fokuset på samarbete i övningarna kommer stärka gemenskapen mellan eleverna och därmed klubbkänslan!

Nedan ser du ett exempel på hur en övning i konceptet ser ut:
https://www.youtube.com/watch?v=VWMQwVOQBgM 

Grupperna:
Det är mellan 12-18 barn i varje grupp och det är blandat flickor och pojkar. Grupperna är indelade i ålder. Grupperna kan förändras varje termin då en del barn slutar och nya börjar. 

Träningen hålls i gymnastiksalen i Sollentuna Rackethall och i Edsbergs Tennishall.

Vi bedriver Paratennis, tennis för barn med funktionsvariation, hör av er till oss om du har frågor.

Dagar och tider:
Måndagar och tisdagar: 16.00-17.00 och 17.00-18.00 (Träningen sker i Sollentuna Rackethall)
Lördagar och söndagar: 10.00-11.00, 11.00-12.00 och 12.00-13.00 (Träningen sker i Edsbergs Tennishall)

Ju fler dagar och tider ni kan desto större chans är det att få en plats.

Vad behöver man ha med sig?
Sköna kläder och skor att springa, hoppa och leka i samt en liten vattenflaska.

Var finns vi?
Sollentuna Rackethall, Stubbhagsvägen 6.

Edsbergs Tennishall, Ribbings väg 50 C (Edsbergs Sportfält).

I Rackethallen samlas vi alltid i cafeterian strax innan timmen börjar. Våra ledare kommer och möter er. I Edsbergs Tennishall samlas vi i korridoren utanför bana 1.

Föräldrar och syskon
Vi ser gärna att föräldrar, syskon och vänner sitter i cafeterian eller på läktaren och inte inne på banan. Dels för att föräldrar och syskon ofta tar uppmärksamheten från barnen och dels för att vi vill att barnen ska lära sig att fungera i grupp utan hjälp från mamma och pappa.

Uppsägning  

Terminsavgiften faktureras per mail under terminens gång. Då vi fakturerar via e-post kan våra mail hamna i er skräpkorg, gör oss gärna till betrodd avsändare.

Eleven behåller sin plats från termin till termin såvida inget annat är överenskommet. Uppsägning av plats, önskemål och andra frågor måste mailas till valle@sollentunatk.com  Säger man upp sin plats under terminens gång gäller fem veckors uppsägningstid plus de veckor som eleven har uppehållit en plats i schemat.

Uppsägningstiden är till för organisationen att fylla den uppsagda elevens plats. Den uppsagda eleven har därför inte möjlighet att delta på träningar under perioden för uppsägningstiden.

Frågor besvaras via samma E-post som ovan.

Välkomna till vår bollskola!