Företagstennis

Tennis är en väldigt bra form av träning som räknas inom friskvård. Det innebär att den är skattefri och avdragsgill för arbetsgivaren. Att kunna erbjuda anställda fri motion och friskvård är för många företag en förutsättning för att uppnå bättre prestationer, ökat välbefinnande på jobbet och en lägre sjukfrånvaro i personalen. 

En timmes träning bokas in för upp till fyra spelare och en tränare som pågår i fem veckor. Det är upp till er om ni vill rotera medlemmar så fler kan delta i gruppen eller om fyra stycken ska delta varje gång. Träningen består av teknikträning, spelövningar, taktik och matchspel eller så utformar vi upplägget mer efter era önskemål.

Tillgängliga tider:

Morgon- och dagtid klockan 07.00-13.00.

Paket 2 Gruppträning, 10 veckor

En timmes träning bokas in för upp till fyra spelare och en tränare som pågår i 10 veckor. Det är upp till er om ni vill rotera medlemmar så fler kan delta i gruppen eller om fyra stycken ska delta varje gång. Träningen består av teknikträning, spelövningar, taktik och matchspel eller så utformar vi upplägget mer efter era önskemål.

Tillgängliga tider

Morgon- och dagtid klockan 07.00-13.00.

Paket 3 Event / Pro Am 

Vi utformar ett event efter era önskemål. 

Detta kan vara en tävling som vi anordnar för er personal eller ett format där ni tävlar med eller mot våra tränare. Spelformatet kan vara korta matcher i singel eller dubbelspel. 

Kostnaden för eventet kommer att fastställas efter hur ni vill att vi utformar det, samt tillgänglighet av tränare.