Tävlingsskolan 12-18 år

I Sollentuna Tennisklubb finns möjligheten att komma med i Tävlingsskolan.

Man kan komma att bli uttagen till STK:s Tävlingsskola vid 12 års ålder (avvikelser i ålder kan förekomma både uppåt och nedåt).

I regel tillhör man Tävlingsskolan upp till 18 års åldern. Även äldre får vara med när eleven har höga ambitioner med sin tennis t.ex om man vill åka till/kommer hem från College eller rentutav vill prova på att leva på sin tennis.

Klubbens tränare gör en uttagning till Tävlingsskolan då eleven har visat stort intresse för sin idrott genom att:

-Tävla regelbundet, ca 15-30 tävlingar per år. Allt beror på ålder, spelnivå, ambitionsnivå och överenskommen planering tränare och elev emellan.

-Har nått en viss spelnivå i sin tennisutbildning, kravet varierar beroende på ålder.

-Sköta sina träningar med glädje, hög kvalitet, t.ex. värmer upp innan all träning och match oavsett anläggning.

-Träna utöver den ordinarie träningen.

-Kommunicerar med tränarna om tennisen, t.ex. om eleven vill ändra på en överenskommen planering...

-Deltar på klubbens arrangerade aktiviteter (KM), tävlings- och lägerresor.

-Spelar dubbel med klubbkompis i första hand.

-Hjälper till i klubben vid anmodan när klubben arrangerar tävlingar och aktiviteter.

-Föräldrar låter tränarna sköta den sportliga delen av tennisen. 

 

Klubben erbjuder följande efter att eleven har uppfyllt kriterierna ovan:

-Minst 3 pass tennisträning per vecka i organiserad form. Tennispassen är 60-90 minuter.

-3 pass "Träning utanför banan" per vecka (den nya benämningen på fysisk träning). Träningen utanför banan koordineras av Kalle  (fysiolog), Victor (naprapat) och leds på plats av Martin och Valentin  (lic. personliga tränare).

-Klippkort för kostnadsfria bokningar av träningsbanor (gäller när juniorer spelar med varandra).

-Vid behov kallas eleven till extra individuella pass.

-Skollovsläger på hemmaplan och grusläger på annan ort.

-Utvecklingssamtal inför säsong och vid behov.

-Tävlingsplanering.

-Träningsplanering.

-Uttagningar till Svenska Tennis Ligan (STL). Eleven prioriterar STL vid eventuell kollision med individuell tävling.

-Matchbevakning, på distrikts- STL, nationell- och internationell nivå. Allt beror på vart i utbildningstrappan eleven befinner sig.

-Tränarutbildning och tränarjobb.

 

Vår filosofi är (kortfattat):

-Eleven ska ta hand om det sportsliga själv, ju äldre desto mer självgående ska eleven vara. På så sätt kommer eleven att stärkas ytterligare vilket kommer att betala sig även på tennisbanan. I matchsituation är eleven oftast ensam och ska lösa uppgiften.

-Eleven visar först själv drivkraft och därefter går klubben gladeligen in med fler resurser.

-Föräldrakraften är viktig, var en förälder inte en tränare. Vi, föräldrar och tränare, säger ofta samma sak till eleven/barnet men den gången/de gångerna vi säger olika till eleven/barnen det är då det skär sig, för eleven/barnet.

 

Frågor besvaras av Maickol via E-post: maickol@sollentunatk.com