Juniortrappan

Sollentuna Tennisklubb Juniortennis

Nedan förklaras hur de olika utvecklingsstegen ser ut för våra juniorer, från den yngste till den äldste.

   
Bollskola/Multi SkillZ:  
Ålder: 4-6 år.
Fokus: Multi SkillZ, läs nedan för mer information.
Träningsdos: 1-2 tillfällen per vecka.
   
Tennisskola Röd/Multi SkillZ: 6-9 år.
Fokus Tennisens alla slag, rörelseteknik, säkerhet mot tränare olika placeringar. Multi SkillZ.
Träningsdos: 1-2 timmar per vecka.
Bana Fyra banor på en hel bana. Varje bana sträcker sig från dubbellinje till dubbelinje.
   
Tennisskola Orange: 8-10 år.
Fokus Tennisens alla slag (enkel slag- och rörelseteknik), säkerhet mot tränare/eleverna mot varandra (olika placeringar/mål). Offensivt spel införs. Multi SkillZ.
Träningsdos: 1-3 timmar per vecka.
Match: Matchträningar internt, SO Tour.
Bana: Serverutor/baslinje mellan bas- och servelinje.
   
Tennisskola Grön: 9-12 år.
Fokus Tennisens alla slag (avancerad teknik teknik), säkerhet mot tränare/eleverna mot varandra (olika placeringar/mål). Offensivt spel. Multi SkillZ.
Träningsdos: 1-3 timmar per vecka.
Match: Matchträningar internt, SO Tour, Klubbmatcher och Distriktstävlingar. Uttagning till Salk Open.
Bana/antal elever: Hel bana med kortare baslinje (1.25 meter). 4 elever. Pass 3 en tränare på två banor.
   
Tennisskola Gul:  
Ålder 10-18 år.
Fokus Tennisens alla slag (avancerad teknik teknik), säkerhet mot tränare/eleverna mot varandra (olika placeringar/mål). Offensivt spel.
Träningsdos: 1-3 timmar per vecka.
Match: Matchträningar internt, SO Tour (10-11 år), Klubbmatcher/Kungsängen (12-16 år).
Övrigt: Eleven erbjuds tränarjobb på timbasis (13-18 år) Utbildas internt och externt (14 år-).
Bana/antal elever: Hel bana/4 elever. Pass 2-3 en tränare på två banor.
   
Tävlingsskola:  
Ålder 12-18 år.
Fokus Tennisens alla slag (avancerad slag- och rörelseteknik), säkerhet mot tränare/eleverna mot varandra (olika placeringar/mål). Offensivt spel. Fysträning.
Träningsdos: 3-5 pass per vecka. Tränar extra utöver den ordinarie träningen, främst med klubbkompisar.
Match: Distrikts- Nationella- och Internatinella tävlingar. Seriespel. Läger.
Bana/antal elever: Hel bana/1-4 elever.
Övrigt: Innan eleven ingår i tävlingsskolan pratar vi om Policy och Kriterier med elev och föräldrar.
  Eleven erbjuds tränarjobb på timbasis (13-18 år) Utbildas internt och externt (14 år-).
   
Övrigt: Åldrarna ovan är en fingervisning om i vilken kategori eleven tillhör dock prioriteras spelnivån när vi delar in eleverna i olika kategorier.  
  Detta med elevens bästa utveckling i åtanke.
  Färgen på de olika kategorierna beskriver vilken boll eleven tränar och spelar match med. Banstorlekarna skiljer sig.
  När vi byter till en svårare boll pendlar vi mellan den gamla och den nya bollen under en period innan vi går över helt till den nya.
   
  Varför olika bollar och banstorlekar?
  Teknikinlärning går snabbare. 
  Spelet kommer igång snabbare.
  Spelförståelsen tränas tidigare. 
  Offensiva spelet kommer in tidigare i utbildningen.
  Matchmomentet kommer in i tidigare ålder.
  Ledare slipper leta efter talanger i tidig ålder. Vi skapar dem.
  Tennisen anpassas till barnens villkor.
  Tennisen blir roligare och eleverna stannar längre i tennisen. På så sätt kan eleverna bli bra i tennis.
   
  Varför Multi SkillZ?
  Multi SkillZ kom till eftersom barn är mer stillasittandes idag än förr. Inom tennisen behöver vi lära barnen från tidig ålder att bli 360 grader orienterade.
  Barnen kommer att tidigare bli mer koordinerade, rumsorienterade, snabbare och samarbeta bättre. Multi SkillZ gör att de under tennisutbildningens gång har roligare med tennisen samt att de i slutändan blir bättre som tennisspelare.
  Då alla övningar är genomtänkta och roliga gör att Multi SkillZ utvecklar barnen snabbare och stannar längre inom tennisen och på så sätt hinner bli bättre i tennis än utan Multi SkillZ.
 

Multi SkillZ slogan är: För idrott och livet. Målande slogan!