Årsmöte 2023

Hej

Nedan hittar ni dokumenten inför årsmötet 2023

Agenda 2023

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Valberedningens förslag 2023

Budget för 2023

Nedan hittar ni motioner som har kommit in fram till 13/4 för årsmötet 2023. Styrelsen kommer ge sitt yttrande innan årsmötet.

Motion 1

Motion 2

Motion 3

Styrelsens yttrande för inkomna motioner