Hoppa till sidans innehåll

ÅRSMÖTE


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 
Datum: Tisdag 26/5
Tid: 18.00.
Plats: Edsbergs Tennishall.
Edsbergs Sportfält, Ribbings väg 50C.
Årsmötet kommer vid bra väder att hållas utomhus. Vid dåligt väder flyttas mötet in och kommer att hållas på våra tennisbanor så att det går att hålla avstånd till varandra. 

På det tidigare planerade årsmötet skulle Arcona, som projekterar och ritar den nya hallen, att vara på plats, tillsammans med tjänstemän från Sollentuna kommun. De kommer att gästa oss vid ett senare tillfället.

FÖREDRAGNINGSLISTA 

1.   Val av ordförande och val av sekreterare för mötet. 
2.   Fastställande av röstlängd för mötet. 
3.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
4.   Fastställande av föredragningslista
5.   Val av protokolljusterare och rösträknare. 
6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret. 
      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7.   Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.   Fastställande av medlemsavgifter för 2021. Medlemsavgiften för innevarande år bestämdes på föregående årsmöte.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
      a)  ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
      b) en suppleant till styrelsen för en tid av ett år. 
      c) företaget Allgretto att revidera STK för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
      d) tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
      e) beslut av val om ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
13. Övriga frågor som styrelsen vill hänskjuta till årsmötet.   

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet på klubbens hemsida och på kansliet. 

VARMT VÄLKOMNA!

 

Nedan finner ni dokument inför årsmötet 2020.

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA TK 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

BUDGET 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING SAMT REVISIONSBERÄTTELSE

(Verksamhetsberättelse sida 1-5, Årsredovisning sida 6-10, Revisionsberättelse sida 11-13) 

Uppdaterad: 09 FEB 2019 23:10 Skribent: Tyra Asplund
Epost: Adressen Gömd

  

          Klubbkläder     

stadium Team Sales STK

     Följ oss på Facebook 

 

Postadress:
Sollentuna TK - Tennis
Box 537
19205 Sollentuna

Kontakt:
Tel: 08352322
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOKA PRIVATTRÄNING